• rexnoctu
 • reksi0
 • awangardowysen
 • meadowlarks
 • zupek
 • mirrabelka
 • lifedownthespiral
 • katsiu
 • nishe1
 • zmijka89
 • saski
 • nie-czaskaj-mi-furtkom
 • majak
 • happykokeshi
 • guyver
 • Lillith
 • szaaatan
 • rufusthedog
 • houseofpain
 • kingalascaux
 • PaseroVirus
 • dzwiedz
 • disheveled
 • adaamanth
 • musta-enkeli
 • noisetales
 • withmyheadinspace
 • mamciezjemcie
 • mora
 • burragoo
 • littlegreygirl
 • nosiemka
 • DemonEye
 • Exfeletes
 • ressacramiser
 • PawelS
 • kajak
 • dzony
 • dranger
 • chinasouthernvn
 • ahuramazda
 • tygrysz
 • czinok
 • Gynandromorfizm
 • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

0052 09ac 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianikotyna nikotyna
3535 8d28
Reposted frombrumous brumous vianikotyna nikotyna
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz - szklany człowiek
6166 ecd4

Fangs

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaZircon Zircon
6165 4023

Kitten Armor

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaZircon Zircon
0446 91ea 500
Reposted frombiru biru viaapudzieszty apudzieszty
Reposted fromzelbekon zelbekon viaZircon Zircon

September 22 2017

7772 e088
Onwards to glory
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianikotyna nikotyna
9957 92e9
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
9935 04a3 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viadogs dogs
8688 0869 500
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
5814 ff27
Reposted fromVideoGamesHumor VideoGamesHumor vialolufo lolufo
2199 eab8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
5632 eba6 500
Szarik genesis janekgelion
Reposted fromgainaxing gainaxing viaWolfGuy WolfGuy
5975 f0a3
Reposted fromExfeletes Exfeletes viahornypigeon hornypigeon
1813 e46d 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viahornypigeon hornypigeon
2216 27ba 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viahepi hepi
piesel
Reposted frompankamien pankamien viahepi hepi
5222 52cc
Reposted fromgreensky greensky vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl